Obecnie kancelaria zapewnia kompleksową obsługę podmiotom gospodarczym krajowym i z udziałem kapitału zagranicznego oraz doradza przy realizacji projektów związanych z tworzeniem form organizacyjno-prawnych podmiotów. Nadto jest zaangażowana w indywidualne, innowacyjne przedsięwzięcia swoich Klientów.

Kancelaria miała zaszczyt reprezentować podmioty gospodarcze będące obecnie liderami w swoich branżach współtworząc ich sukces, wspierając swych Klientów w osiągnięciu pozycji wyróżniającej ich na rynku.
W dużej mierze kancelaria prowadzi obsługę przedsiębiorców rolnych oraz firm związanych z rolnictwem i rynkiem rolnym.

Kancelaria zapewnia także pomoc prawną osobom prywatnym w sprawach rozwodowych, podziale majątku, sprawach spadkowych, regulowaniu stanu prawnego nieruchomości.

W ramach bliskiej współpracy z wysokiej klasy mediatorami i negocjatorami Kancelaria posiada kompetencje do rozwiązywania trudnych życiowo spraw rodzinnych i cywilnych, a także poprzez mediacje i negocjacje rozwiązuje spory gospodarcze.