Do podstawowego zakresu działalności Kancelarii należą:

I. Doradztwo prawne
Prawo cywilne
- spadki
- rozwody
- stosunki pomiędzy rodzicami i dziećmi
- regulowanie stanów prawnych nieruchomości
- odszkodowania i zadośćuczynienia za poniesione (szkody) krzywdy w wypadkach
- roszczenia z umów ubezpieczenia (komunikacyjnych, osobowych)
- roszczenia z tytułu niewykonanych umów
- opracowywanie umów (najmu, dzierżawy, pożyczki, sprzedaży, itp.)
Prawo handlowe i gospodarcze
- tworzenie spółek i innych podmiotów
- Rejestracja podmiotów w KRS
- obsługa organów spółek prawa handlowego
- bieżąca obsługa przedsiębiorstw
- bieżąca obsługa spółdzielni produkcji rolnej, gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych
- opracowywanie aktów wewnętrznych przedsiębiorstw (regulaminy, uchwały, zarządzenia)
- windykacja należności
- opracowywanie umów
- negocjowanie umów, warunków współpracy
- prowadzenie likwidacji podmiotów
- przekształcanie podmiotów

II. Reprezentacja stron przed organami administracji i sądami
- Zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi
- Zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym
- Zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi
- Zastępstwo w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej
- Zastępstwo w sprawach przed Agencjami Rządowymi (ANR, ARiMR, ARR)

III. Opracowywanie strategii negocjacyjnych i mediacji
- Opracowywanie założeń negocjacyjnych
- Dobieranie instrumentów prawnych do przyjętej taktyki negocjacyjnej
- Ustalanie przyczyn sporu i opracowywanie sposobu prowadzenia mediacji

IV. Analizy gospodarcze
- Due dilligence
- Zabezpieczenia transakcji

Poza wymienionymi wyżej zagadnieniami Kancelaria może podjąć się także innych wyzwań, po zapoznaniu się z problematyką sprawy oraz przeanalizowaniu wspólnie z Państwem przewidywanych kosztów.